Praktijkregels gewichtsconsulent en massage

 1. Je kunt terecht bij Praktijk Puur Gezond Alphen zonder verwijzing van je (huis)arts of specialist. Tijdens de eerste afspraak wordt een intakegesprek gehouden. Wanneer je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist staat, ben je verplicht dit te melden. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent jouw gezondheid, waarmee ik rekening moet houden, dan dient dit eveneens te worden gemeld.
 2. Praktijk Puur Gezond Alphen is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over lichamelijk of geestelijke aandoeningen, blessures of medicijngebruik.
 3. Wanneer tijdens het intakegesprek of verderop in het coachingstraject blijkt dat er sprake is van ernstig over- of ondergewicht of sprake is van een ziektebeeld of psychosociale problematiek, dan zal er een verwijzing plaats vinden naar de huisarts of diëtist.
 4. Voordat het consult of de massage begint, dient je mobiele telefoon te worden uitgezet.
 5. Indien je verhinderd bent op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dien je Praktijk Puur Gezond Alphen hiervan op de hoogte te stellen via email of via de telefoon (inspreken mogelijk). Behandelingen dienen 24 uur voor aanvang te worden verzet, anders is Praktijk Puur Gezond Alphen gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoeld de termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
 6. Bij een massageafspraak dien je om hygiënische redenen voorafgaand aan de behandeling te douchen.
 7. Een massagebehandeling wordt geweigerd indien je de hygiënecode niet respecteert of onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen verkeert.
 8. Praktijk Puur Gezond Alphen is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan kleding. Denk eraan dat er massageolie op ondergoed/lingerie kan komen.
 9. Er vinden vanzelfsprekend géén erotische massages plaats. Indien de regels worden overtreden en/of de masseur wordt beledigd, dan zal de massage worden stopgezet met behoud van betaalverplichting.
 10. Afhankelijk van de soort massage vindt er bij onderstaande ziektebeelden geen behandeling plaats: ▪ Infecties/ infectieziekten ( flinke verkoudheid, griep, keelontsteking, huidinfecties)
  ▪ Koorts/verhoging (de stofwisseling is dan al verhoogd)
  ▪ Tijdens de behandelperiode van chemo en/of bestraling bij kanker
  ▪ Herstelperiode na een operatie of ziekte
  ▪ Totale uitputting en burn-out
  ▪ Teveel pijn
  ▪ Zwangerschap of periode van borstvoeding
  ▪ Hartafwijkingen (pacemaker)
  ▪ Hoge of lage bloeddruk
  ▪ Bloedverdunners
  ▪ Spataderen
  ▪ Depressie
  ▪ Gebruik van medicijnen zoals antibiotica/prednison/ antidepressiva
  ▪ Diabetici *)
  ▪  Schildklierklachten *
 11. Alle behandelingen/ consulten dienen contant of per factuur voldaan te worden. Betalingen staan los van de eventuele vergoeding die je kunt ontvangen van uw zorgverzekeraar. De vergoeding gaat niet ten koste van het jaarlijks eigen risico van dat jaar, alle prijzen zijn inclusief BTW.
 12. Contact tussen de consulten/ massages door, gaan via E-mail, telefonisch of via whatsapp. Onder de 10 minuten zit het bij het consult inbegrepen. 12. Bezoek aan huis is in overleg mogelijk. Per consult of massage komt er een toeslag van € 7,50 bovenop het consult of de massage binnen een straal van 5 km vanaf de praktijk. Daarboven komt daar € 0,24 per km. extra bij, dit is exclusief BTW.
 13. Op alle behandelingen en diensten en producten van Praktijk Puur Gezond Alphen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij betaling van de factuur ga je hiermee akkoord. Je kunt de algemene voorwaarden hier lezen.

*) alleen in overleg met je (huis)arts of specialist. Bij twijfel dien je vooraf je (huis)arts/specialist te raadplegen. Mocht er tijdens de behandeling iets worden ontdekt, waardoor de behandeling niet kan worden voorgezet, dan wordt je geadviseerd om je (huis)arts of specialist te raadplegen.